Smits Specialiteiten - De lekkerste winkel uit de regio

Assortiment

BoerenkaasVorige
VolgendeBoerenkaasBoerenkaas

Ons assortiment:


Wat is Boerenkaas?
Boerenkaas is kaas die echt op de boerderij bereid is. Momenteel zijn er zo\''\''\''\''\''\''\''\''\''\''\''\''\''\''\''\''\''\''\''\''\''\''\''\''\''\''\''\''\''\''\''\''n 400 boerengezinnen die zich hebben gespecialiseerd in het zelf verwerken van de melk van hun melkveestapel (meestal koeien) tot Boerenkaas. Zij gebruiken voor het kaasmaken dagverse melk, rechtstreeks van de koe. Boerenkaas is dus altijd bereid van zogenaamde rauwe melk.
Melk die verder geen enkele behandeling heeft ondergaan. Juist dat maakt - samen met de ambachtelijke bereiding - de smaak van boerenkaas zo rijk, krachtig en uniek. Alle smaakeigenschappen van de melk blijven immers behouden. Meestal is de kaasbereiding het werk van de boerin. Bij de bereiding van Boerenkaas heeft iedere
boerin haar eigen receptuur en haar eigen manier van werken.
Boerenkaas is een ambachtelijk product. De bereiding is voor een groot deel handwerk. Toewijding, gevoel voor de kaas en heel schoon werken zijn noodzakelijk voor het verkrijgen van een smakelijke kaas. Kenmerkend voor Boerenkaas is de verscheidenheid in geur en smaak. Deze verscheidenheid is juist een van de karakteristieke eigenschappen van Boerenkaas die het product bijzondere
charme verleent. Boerenkaas is alles behalve een gestandaardiseerd eenheidsproduct. Per kaasboerderij proeft men als het ware de verschillen in voer, in grondsoort, gras, receptuur en bereidingswijze. Ook per seizoen varieert de smaak van Boerenkaas. Juist omdat Boerenkaas zo puur en ambachtelijk bereid wordt, zijn de verschillen in voer per seizoen nadrukkelijk merkbaar in de smaak van de kaas.
Als je het hebt over kernwoorden die heel specifiek van toepassing zijn op boerenkaas, zijn dat echtheid, ambachtelijkheid, authenticiteit, traditie, smaak en genieten. Boerenkaas is een van Nederlands bekendste en zeker langst bestaande speciaalkazen. De kwaliteit van Boerenkaas staat al jarenlang nationaal en internationaal in hoog aanzien.
Echte boerenkaas herkenbaar aan nieuw kaasmerk. De echtheid van boerenkaas is voortaan geborgd dankzij een nieuw merk op de kaas: het GTS-kaasmerk. De Europese Unie heeft eerder dit jaar boerenkaas erkend als een Gegarandeerde Traditionele Specialiteit. Boerenkaas is halfharde kaas die op de boerderij gemaakt wordt en bereid is met verse rauwe melk. De Bond van Boerderij-Zuivelbereiders (BBZ) heeft een nieuw kaasmerk laten ontwikkelen. Hieraan kan iedereen een echte boerenkaas herkennen. Het kaasmerk wordt vlak voordat de boerenkaas onder de kaaspers wordt gezet op de boerenkaas gelegd. Het nieuwe kaasmerk is de opvolger van het oude rijksmerk voor boerenkaas, dat nog tot eind dit jaar gebruikt mag worden. Wel zal het oude rijksmerk nog enige tijd zichtbaar zijn; boerenkaas die nu gemaakt is en nog moet rijpen tot oude of zelfs overjarige boerenkaas, mag immers nog het rijksmerk dragen. Het nieuwe kaasmerk heeft de vorm van een tonnetje en vermeldt wat voor soort boerenkaas het betreft. Ook staat er een uniek nummer in het kaasmerk, zodat elke boerenkaas traceerbaar is.
Het kaasmerk is een van melkeiwit gemaakt merk, dat voldoet aan alle eisen voor voedselkwaliteit. Boerenkaas is het eerste en enige Nederlandse product dat beschermd is door de regeling Gegarandeerde Traditionele Specialiteit (GTS), die verwijst naar de traditionele samenstelling of productiemethode. De kaasboerderijen in Nederland voldoen aan alle Europese eisen op het gebied van hygiene en voedselveiligheid. Zij hebben een speciale ruimte voor de kaasbereiding en voor de opslag van de boerenkaas. Uitsluitend boerderijen die door het COKZ (Centraal Orgaan Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel) geregistreerd zijn als boerenkaasproducent en regelmatig door het COKZ gecontroleerd worden op productie conform de Europese voorwaarden, mogen het nieuwe kaasmerk voor echte boerenkaas opleggen.